Người đưa các Điều dưỡng viên trở thành giảng viên

Nhà giáo Ưu tú – Ths Đinh Ngọc Đệ, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Điều dưỡng – Trường CĐ Nguyễn Tất Thành (NTT) là người đầu tiên đưa mô hình giảng dạy “Trường kết hợp với bệnh viện” đi vào thực tế. Năm 1975, sau khi tốt nghiệp bác sĩ nhi khoa tại Liên Xô, Ths Đinh Ngọc Đệ về […]

Read more