Thức gần 18 năm

Trong giờ học, một học sinh gục mặt xuống bàn ngủ.

Cô giáo:

– Thức, sao em không tập trung nghe cô giảng? Cô sẽ cho em 1 điểm bây giờ.

– Dạ….. dạ… dạ, thưa cô tại em đã thức gần 18 năm rồi nên giờ buồn ngủ quá ạ.

– !!!!!

Nguyễn Phước Thịnh

Xem truyện cười hay việt nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *